Voksenopplæring møre og romsdal

voksenopplæring møre og romsdal

PPT for videregående opplæring, pPT for grunnskole, interkommunalt PPT for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta. Både voksne med og uten rett til videregående opplæring kan søke om å få plass. Se fylkenes egne nettsider: Videregående opplæring. Byggdrifterfaget, mer info kommer! Velg fana, voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Realkompetansevurderinga skal vere ei kartlegging av samla kompetanse frå arbeid, utdanning og samfunnsdeltaking i høve til ei læreplan i vidaregåande opplæring. PPT for Vestnes, pPT for Ytre Nordmøre, pPT for Ålesund. Du har rett på dokumentasjon av godkjent kompetanse i eit kompetansebevis. Vaksne som er tatt inn på eit opplæringstilbod har rett til å fullføre opplæringa. Kontakt ressurssenteret ved næraste vidaregåande skole. Denne klagen skal og sendast utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke. Voksenopplæringen kan ha egne søknadsfrister. Organisering og ansvar: Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne Hvordan dette organiserer er ulikt fra fylke til fylke. Grunnlaget for vurdering med standpunktkarakter i faga er kompetansemåla i faga slik dei er fastsette i læreplanane i Kunnskapsløftet.

Er det ok a ha en venn med fordeler hedmark

Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Vaksne utan rett har ikkje rett til gratis opplæring. Offentlig, friskoler, spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Møre og Romsdal. Oppfølgingstenesta for Eide og Fræna, oppfølgingstenesta for Giske, oppfølgingstenesta for Halsa, Rindal og Surnadal. PPT for Surnadal, Rindal og Halsa. Dei kan og søkje om ordinært inntak i vidaregåande opplæring etter 3-1 i Opplæringslova. Tilbodet skal vere tilpassa behovet til den vaksne. Gå til hovedinnhold, videregående skoler i Møre og Romsdal. Vaksne har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Realkompetansevurdering, med realkompetanse betyr den samla kompetansen ein person har frå praksis og utdanning gjennom heile livet.

voksenopplæring møre og romsdal

Vaksenopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre AOF Møre og Romsdal Voksenopplæring i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Videregående opplæring Då får dei fullføringsrett. Dei kan og søkje om ordinært inntak i vidaregåande opplæring etter 3-1 i Opplæringslova. Ved inntak blir vaksne rangert etter unge med rett og vaksne med rett. Det er og klagerett på realkompetansevurderinga og opplæringstilbodet. Denne klagen skal og sendast utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke. Voksenopplæring Møre Og Romsdal bedrifter Skole - Voksenopplæring Møre og Romsdal Kurs for voksne - Utdanningstilbud - Romsdal VGS Hobby og fritid AOF Møre og Romsdal Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Voksenopplæring i, møre og Romsdal » 58 unike treff Smøla, voksenopplæring. Mer info Hjemmeside Kart. Kongensgate 1, 6300 Åndalsnes. Møre og Romsdal fylkeskommune, Videregående skoler i, møre og Romsdal, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i, møre og Romsdal, Opplæringskontor Gå til hovedinnhold Skoleår.På nett dating nettstedet for modne menn under 30

Kontakt ressurssentra for meir informasjon om tilboda, og korleis dei vil bruke realkompetansevurdering som grunnlag for å tilby opplæring etter ditt behov. Storfjorden PPT, stranda PPT, sykkylven kommune Barne- og familietenestene PPT. Voksenopplæringen organiseres på flere måter, både på skolen, som nettundervisning eller på andre måter. Dei kan likevel bli tatt inn i opplæringstilbod for vaksne dersom det er ledig plass. Oppfølgingstenesta for Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 4A-3 førte ledd. Riksrevisjonen.februar 2013 fram for Stortinget. Det er Fylkesmannen som handsamar desse klagene. PPT for Rauma, pPT for Sande og Vanylven, pPT for Sandøy. Retten trer i kraft frå og med det året du fyller 25 år ( 4A-3 i opplæringslova ). Oppfølgingstenesta for Aure, Averøy, Smøla, Tingvoll og Gjemnes. Meir informasjon kan du få ved å kontakte næraste vidaregåande skole sitt ressurssenter. Du har fullført vidaregåande opplæring når: du har fullført tre års vidaregåande opplæring, har studiekompetanse, fag- eller sveinebrev eller anna yrkeskompetanse.